Staj

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyet koşulu olarak uygulanan, 4 yıllık lisans eğitimleri sırasında Laboratuvar ve Üretim stajlarını başarı ile yapmak zorundadır. Staj ile ilgili uyulması gereken kurallar için Staj Esasları incelenmelidir. Öğrencinin staj yapabilmesi için gerekli minimum kredi yükü ve dersler staj esaslarında açıklanmaktadır.

Uluslararası staj olanaklarına ilgi duyan öğrenciler için: IAESTE (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience)

Staj Başvurusu

  • Öğrenci, http://portal.itu.edu.tr‘den alacağı D1 (Öğrencilerin stajlarının sigortalanması hk) belgeyi Fakülte Sekreteri’ne imzalatarak staj yapacağı kuruma başvurur. Başvurduğu firmaya ayrıca özgeçmişini ve kendi yazacağı dilekçeyi de göndermelidir. Firmanın istediği başka başvuru belgeleri de olabilir.
  • Firmadan staj kabulü alan öğrencinin staja başlamadan en geç 15 gün önce http://portal.itu.edu.tr/  yapacağı stajla ilgili bilgileri adresine girmesi ve onaylaması gerekmektedir.
  • Kaydını tamamlayan öğrencilerin,  http://portal.itu.edu.tr’den alacağı D2 (Staj Kabul yazısı) belgesini öncelikle firmaya imzalatmalı ve Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonuna onaylattıktan gerekli imzaları tamamlayarak Fakülte Yazı İşlerine staja başlamadan en geç 15 gün önce teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Öğrenci, Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonuna onaylattığı staj yerini, komisyonca kabul edilebilecek geçerli bir sebep olmadan değiştiremez.
  • Öğrencinin, staja başlamadan önce İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde Eğitim alması gerekmektedir. Eğitimler ile ilgili duyurular http:/www.isgb.itu.edu.tr/ sayfasından yapılmaktadır. Öğrenciler gerekli eğitimleri almadan sigorta işlemleri yapılmamaktadır.
  • Staj sigorta işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması için staj yapılacak olan işletmeden alınan öğrencinin staja kabul edildiğini belirten yazının staja başlama tarihinden en az 15 gün önce Fakülte Yazı İşleri’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Staja başlarken;

  • Öğrenci, Fakülte Staj Birimi’nde “Staj Defteri Kapaklarını” ve Fakülte web sayfasından “Staj Defterini” temin etmelidir.
  • Öğrenci, staj defterindeki kendisi ile ilgili bilgileri staja başlamadan önce doldurarak ve fotoğrafını yapıştırarak ve bu fotoğrafı Dekanlık Staj Birimi’nde soğuk damga onaylattıktan sonra staj komisyonu üyelerinden birine imzalatmalıdır. Staj bittiğinde resimsiz, resmi soğuk damgasız ve imzasız defter teslim edenlerin stajları kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

Stajda uyulması gerekli genel kurallar ve staj defterinin doldurulması ve teslimi ile ilgili kurallar Staj Esaslarında ve Staj defteri yazımı kılavuzlarında bulunmaktadır.

Staj Esaslarında yer almayan konulardaki sorularınız için Bölüm Staj Komisyonuna başvurabilirsiniz.

Staj Komisyonu :

Doç.Dr. Filiz ALTAY
Tel: (212) 285 6948, Faks: (212) 285 7333
E-posta: lokumcu@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Funda KARBANCIOĞLU GÜLER
Tel: (212) 285 7328, Faks: (212) 285 7333
E-posta: karbanci@itu.edu.tr