Öğrenci Adayları

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programına "Gıda Mühendisiliği" lisans mezunlarının yanı sıra bazı diğer lisans mezunları da (Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Veterinerlik (Gıda Hijyeni), Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Biyoteknoloji, Su ürünleri işleme teknolojisi/mühendisliği lisans mezunları) kabul edilmektedir.  Ancak 2002-2003 Döneminden itibaren Gıda Mühendisliği formasyonu olmayan yüksek lisans öğrencilerine "Hazırlık Programı" uygulanmaktadır.  

Doktora programına lisansı "Gıda Mühendisliği" olan ve "Gıda Mühendisliği" yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler başvurabilir. Ayrıca lisans başarı notu 3,8/4.0 veya 95,33/100 üzeri olan "Gıda Mühendisi" adaylar doğrudan Doktora programına başvuruları kabul edilmektedir.  

Aday öğrencilerin mülakatlardan bir hafta önce aşağıda verilen "Bilgi Formu"nu doldurup "food@itu.edu.tr" adresine göndermeleri gereklidir.

Programa Başvuru Koşulları   

Değerlendirme ölçütleri her kabul döneminde yeniden değerlendirilmektedir. Ancak  2016-2017  yılından itibaren uygulanan koşullar, adaylara ön fikir vermek üzere aşağıda listelenmiştir.

Not Ortalaması
ALES
GRE
Yüksek Lisans
2.75/4.0 veya 70,83/100
75
700/155
Doktora

YL Ort. 3.0/4.0 veya 76.6/100 veya Lisans Ort. 3,8/4.0 veya 95,33/100

75
700/155

Gıda Mühendisliği doktora programına Gıda Mühendisliği lisans veya Gıda Mühendisliği yüksek lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Sadece Gıda Mühendisliği lisans diplomasına sahip olanlarda Senato Esasları 6.madde aranır.

Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Bilimsel Hazırlık Programı

Öğrencilerin ders seçimlerinde kılavuz olarak; aşağıdaki esaslara göre meslek formasyonları temel alınarak belirlenmiş olan derslerin içinden seçim yapılacaktır. Derslerin seçimi öğrencinin danışmanı ile birlikte yapıldıktan sonra Program Yürütme Kurulu tarafından onaylanarak Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilecektir. Bu amaçla;

  1. Öğrencilerin Lisans derecelerine göre ekte verilen listeden derslerin seçimi Danışmanı tarafından yapılacak ve Program Yürütme Kurulu’na ilgili form kullanılarak sunulacaktır. Anabilim Dalı Başkanının da onaylaması ile bilimsel hazırlık programı Fen Bilimleri Enstitüsüne sunulacaktır.
  2. Meslek formasyonlarına göre her öğrencinin iki dönem boyunca alması gereken ders sayıları aşağıdaki gibidir.

 

PROGRAMLAR

GRUP

DERS SAYISI

Bahçe Bitkileri – Ziraat Mühendisliği

A

9

Bitki Koruma – Ziraat Mühendisliği

A

9

Biyomühendislik

B

5

Biyoloji

C

9

Çevre Mühendisliği

C

9

Eczacılık

C

9

Kimyagerlik

A

9

Kimya Mühendisliği

D

7

Moleküler Biyoloji

C

9

Su Ürünleri Mühendisliği

A

9

Süt Teknolojisi – Ziraat Mühendisliği

E

6

Veterinerlik - Gıda Hijyeni

C

9A GRUBU

GID 211E

                                Mass and Energy Balances

GID 212

                                Termodinamik 

GID 222

                                Mikrobiyoloji

GID 311

                                Gıda Mikrobiyolojisi I

GID 321

                                Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

GID 331E

                                Food Eng. Unit Operations I

GID 341

                                Isı Aktarımı

GID 351

                                Kütle Aktarımı

GID 312

                                Gıda Mikrobiyolojisi II

GID 322

                                Gıda Müh. Temel İşlemler II

GID 332

                                Gıda Mühendisliği Laboratuvarı

GID 421E

                                Food Technology

GID 441

                                Proses Kontrol

GID 422

                                Gıda Kalite Kontrol

GID 432

                                Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı

 

                                MT Seçimli

 


 B GRUBU:

GID 211E

          Mass and Energy Balances

GID 221E

          Food Chemistry I

GID 232

          Gıda Kimyası II

GID 311 VEYA GID 312

          Gıda Mikrobiyolojisi I VEYA Gıda Mikrobiyolojisi II

GID 322

          Gıda Müh. Temel İşlemler II

GID 421E

          Food Technology

GID 422

          Gıda Kalite Kontrol

GID 432

          Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı

 

          MT Seçimli

 


C GRUBU:

GID 211E

                                Mass and Energy Balances

GID 221E

                                Food Chemistry I

GID 212

                                Termodinamik

GID 232

                                Gıda Kimyası II

GID 331E

                                Food Eng. Unit Operations I

GID 341

                                Isı Aktarımı

GID 351

                                Kütle Aktarımı

GID 322

                                Gıda Müh. Temel İşlemler II

GID 332

                                Gıda Mühendisliği Laboratuvarı

GID 421E

                                Food Technology

GID 441

                                Proses Kontrol

GID 422

                                Gıda Kalite Kontrol

GID 432

                                Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı

 

                                MT Seçimli

 
D GRUBU:

GID 221E

                                Food Chemistry I

GID 222

                                Mikrobiyoloji

GID 232

                                Gıda Kimyası II 

GID 311

                                Gıda Mikrobiyolojisi I

GID 321

                                Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı  

GID 312

                                Gıda Mikrobiyolojisi II

GID 421E

                                Food Technology

GID 422

                                Gıda Kalite Kontrol

GID 432

                                Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı  

                                MT Seçimli

 

 E GRUBU:

GID 211E

        Mass and Energy Balances

GID 212

        Termodinamik

GID 311 VEYA GID 312

        Gıda Mikrobiyolojisi I VEYA Gıda Mikrobiyolojisi II

GID 331E

        Food Eng. Unit Operations I

GID 341

        Isı Aktarımı

GID 351

        Kütle Aktarımı

GID 322

        Gıda Müh. Temel İşlemler II

GID 332

        Gıda Mühendisliği Laboratuvarı

GID 441

        Proses Kontrol

        MT Seçimli

 


Aday Bilgi Formu
Graduate Candidate Form