Araştırma

Günümüzde gıda ve sağlık arasındaki ilişkinin daha net anlaşılması, kentleşme, çalışan nüfusun artışı ve doğal olarak yaşam koşullarının değişmesi nedeniyle, tüketicilerin besin değeri ve duyusal kalitesi yüksek, güvenli, sağlıklı, ekonomik, daha uzun süre saklanabilir gıda ürünlerine ve çeşitliliğe olan talepleri de artmıştır. Bu kapsamda, İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde gıda sanayinin ihtiyaçları da dikkate alınarak yeni proses/sistem/bileşen/ürün çözümleri geliştirmek amacıyla çeşitli konularda araştırmalar yapılmaktadır. Bölümün araştırma alanları gıda bilimi, gıda teknolojileri, gıda işleme, gıda toksikolojisi, gıda güvenliği, gıda mikrobiyolojisi ve gıda kalite kontrolü gibi konuları içermektedir.